Dræning

Er meget aktuelt med de høje jordpriser og de gode afregningspriser
på afgrøder samt mange brakarealer, som skal tages ind til dyrkning.
Dræning til 10.000-20.000 kr. pr. ha. er billigt i forhold til jordpriser
på 250.000 kr.pr. ha.
Med dagens pris på korn skal der 7 tønder korn til at forrente og afskrive
over 15 år.
Det koster nemt 1000 kr. at sidde fast med en gyllevogn.
Vi har mange års erfaring, i dag bruges tæpperør i de fleste tilfælde, det er nemt og billigt.